Onderstaande voorwaarden gelden wanneer je je inschrijft voor een workshop, fotoshoot of bijv. studiohuur (alles = evenement) bij een van de aangesloten organisatoren van StudioBest. Je gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden bij inschrijving en/of betaling. 


wie of Wat is studioBest

StudioBest is een fotostudio in Best, én StudioBest.nl is een on-line platform voor fotografen uit de regio Eindhoven waarop hun workshops en evenementen worden aangekondigd. StudioBest en StudioBest.nl is dus zelf nooit de organisator van deze workshops en evenementen. De organisatoren zijn dat wel en worden aangegeven bij de verschillende aankondigingen. Zij zijn in alle gevallen het aanspreekpunt en de uitvoerende. 


Annuleringen Evenementen en workshops

In bepaalde gevallen kan de organisator van een evenement beslissen om het geplande evenement niet door te laten gaan. Deelnemers die zich al ingeschreven hebben worden hier zo snel mogelijk over ingelicht. Vooraf betaalde gelden worden dan in het geheel teruggestort, tenzij anders aangegeven in de aankondiging. Andere kosten die deelnemers gemaakt hebben of gaan maken voor een geannuleerde workshop of evenement zijn geheel voor eigen risico. 

Voor inschrijvingen waar kosten voor gerekend worden wordt de volgorde van inschrijvingen bepaald door het tijdstip waarop de betaling binnen is bij de organisator van datbetreffende evenement of workshop. Bij eventuele overboekingen wordt de inschrijving binnen een week in het geheel teruggestort. 
Voor kosteloze evenementen geldt de inschrijvingsvolgorde zoals aangegeven in de advertentie aangegeven, bijvoorbeeld via e-mail. 

Wanneer een deelnemer besluit om niet meer deel te nemen wordt het reeds betaalde bedrag als volgt teruggestort. 

  • Binnen 7 dagen voor het evenement - restitutie nihil.

  • Langer dan 7 dagen voor het evenement (8 dagen of langer) - restitutie is het gehele inschrijfgeld, minus Euro 15 aan administratiekosten, of de betaling wordt gebruikt voor een toekomstige workshop bij dezelfde organisator, ook minus Euro 15.


boekingen en Annuleringen Studiohuur

De boeking en daarmee de betalingsverplichting ligt vast na de aanvraag van de huurder, gevolgd door een bevestiging per email door (de beheerder van) StudioBest.

Wanneer de huurder besluit om na boeking af te zien van de reservering dan gelden de volgende voorwaarden aangaande restitutie.

  • Binnen 7 dagen voor de huurperiode - restitutie nihil.

  • Langer dan 7 dagen voor het evenement (8 dagen of langer) - restitutie is het gehele huurbedrag, minus Euro 15 aan administratiekosten, of de betaling wordt gebruikt voor een toekomstige huurperiode, ook minus Euro 15.


aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De organisator(en) van elk evenementen of workshop doen hun uiterste best om alles goed en veilig te laten verlopen. Dat neemt niet weg dat ongelukken zich kunnen voordoen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen materialen, en zijn verplicht om hun uiterste best doen om schades aan anderen en materialen van anderen te voorkomen. 


Foto-/ videogebruik

Er zijn voorwaarden verbonden aan het gebruik van alle door jou gemaakte foto's en/of video's op of rond de workshops en evenementen. 

Maak alleen foto’s zoals die passen bij het onderwerp en thema van het evenement. Verwijder direct foto’s uit de camera of van de geheugenkaart waarbij bijvoorbeeld onbedoeld naakt of andere onbedoelde houding of uiting te zien is. Overleg met model en organisator wanneer je er niet zeker van bent.

De foto's en/of video's zijn alleen voor eigen gebruik en eigen persoonlijke promotie. Hieronder valt bijvoorbeeld het plaatsen op je eigen social media-account. Het is niet toegestaan om de beelden zakelijk te gebruiken, voor eigen evenementen te gebruiken, door te verkopen, aan anderen beschikbaar te stellen of weg te geven zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator van het evenement én van de geportretteerde.

Het maken van de beelden is gefaciliteerd door de organisator en daarom is het vermelden van de organisator verplicht bij het plaatsen van de gemaakte foto's/video's. Daarnaast is het verplicht om de naam van het model (de modellen) te plaatsen, en op social media met werkende tags. 
Voorbeeld: "Foto door Jan Jansen, bij een workshop van @FotoFluvius, model @ModelMarietje" 


Afwijkingen bij evenementen

De organisator van een evenement of workshop zal bij het uitvoeren van een workshop of evenement zo veel mogelijk dat wat is beschreven in de aankondiging uitvoeren. Echter, wanneer dit niet (meer) mogelijk is, denk bijvoorbeeld aan ziekte van het model, dan kan de organisator hiervan afwijken door te zoeken naar een alternatief wat zo veel mogelijk lijkt op het geadverteerde. Deze afwijking kan geen reden zijn voor annulering of compensatie voor de deelnemer. 


Gedrag, etiquetten en veiligheid

Tijdens evenementen en workshops gaan we op een normale manier met elkaar om, zoals we dat ook in het algemeen verkeer doen.

Hieronder verstaan we specifiek:
- Nooit modellen aanraken of bijna aanraken, ook geen kleding, haar of wat dan ook. Zelfs niet wanneer je uitdrukkelijk toestemming het model gekregen hebt. Uitgezonderd zijn mensen die daar speciaal voor aangewezen zijn, zoals mua(h) of stylist. 

- Geen ongepaste of seksueel getinte vragen of opmerkingen, of die als zodanig opgevat kunnen worden.

- Houd voldoende afstand tot de modellen. Hanteer hier ook weer de normale omgangsnormen. Als je bijvoorbeeld gemaakte foto's wilt laten zien aan het model laat je hem/haar de laatste stap naar jou toe komen. 
Wanneer modellen in ondergoed of minder werken dan geldt minimale afstand van 2 meter.
Overschrijd de afgesproken markeringslijn(en) niet, wanneer die is aangegeven.

- Voorstellen voor veranderingen aan de setting, props, achtergronden, materialen in het algemeen en alles wat om de uitstraling van het model(len) te maken heeft lopen altijd via de organisator of begeleider. 

- Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om modellen, jezelf of andere aanwezigen op verhogingen te laten staan die hoger zijn dan 20cm. 

- Als we afspreken buiten de studio, bijvoorbeeld in een etablissement, dan bestel je daar wat te drinken of te eten (net als de organisator) en reken je je eigen kosten af. 

- Houd rekening met de andere deelnemers, en neem niet meer tijd of ruimte dan wat is voorgesteld door de organisator, of wat de andere deelnemers aan tijd en ruimte besteden. 


Achter-de-schermen foto en video

Tijdens de georganiseerde evenementen kan het zijn dat er foto’s en/of video’s worden gemaakt waarbij aanwezigen worden vastgelegd. Deze zijn slechts ter promotie van de organisator en kunnen bijvoorbeeld op social media en websites worden gebruikt. Wanneer je daar geen prijs op stelt, geef dit dan duidelijk ter plaatse aan.